Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Dünya Bitki Örtüsü

Dünya Bitki Örtüsü

Dünya Bitki Örtüsü, yeryüzü kara ve sularla kaplı olup, birçok bitki örtüsü ile kaplı bir atmosferdir. Yeryüzünde birden çok bitki türü olup, bunların iklim ve toprak şartlarına bağlı olarak gruplanıp bitki örtüsünü oluşturmaktadır. Dünya bitki örtüsü Ekvatordan kutuplara doğru nem, iklim, sıcaklık gibi hava şartlarına göre geniş bir dağılım göstermekte olup, bitki örtüsü de bu iklim şartlarına karşı adaptasyon sağlamıştır.

Dünya bitki örtüsü çeşitliliği

 • Geniş yapraklı bitki örtüsü
 • Savan bitki örtüsü
 • Kaktüs bitki örtüsü
 • Bozkır bitki örtüsü
 • Maki bitki örtüsü
 • Orman-çayır bitki örtüsü
 • İğne yapraklı bitki örtüsü
 • Tayga ormanları bitki örtüsü
 • Tundra bitki örtüsü
Dünya bitki örtüsünü oluşturan bitkilerin her birinin kendine has bir iklim özelliği vardır. Dünya üzerindeki yer şekillerinin kısa sürede değişim göstermesi bitki örtüsünde de kısa sürede değişimler göstermiştir. Dünya bitki örtüleri yeryüzüne dağılış göstermesinde aralıksız kuşaklar oluşturmaz. Dünya üzerindeki enlem farkı artıkça ve farklı enlemlerden oluştukça bitki örtüsü çeşitlenir. Dünya bitki örtüsünün oluşmasında da bitki örtüsü iklimin bir nedeni değil iklimin bir sonucudur.

Dünya bitki örtüsü dağılışını etkileyen faktörler

 • İklimin etkisi (Yağış, sıcaklık ve nem faktörü)
 • Yer şekillerinin etkisi
 • Toprak faktörü
 • Biyotik faktörler
Dünya bitki örtüsünün dağılışını etkileyen iklimin etkisinde yağışlar önemli faktör olup, bölgedeki bitkilerin az ya da çok olmasını belirler. Dünya bitki örtüsünü oluşturan bitki topluluklarının su ihtiyaçları farklı olup, yağış alan bölgelerde gür bitki topluluklar, az yağış bölge alan bölgelerde ise bitki örtüsü seyrektir. Aynı şekilde bitki örtülerinin gelişmesinde sıcaklık faktörü de önemli bir yer tutup, bitkilerin belli sıcaklık değerlerinde en verimli olduğu görülmektedir. Orta sıcaklık değerlerinde birçok bitki türünün yetiştiği görülürken kutuplara ve yüksek soğuk bölgelerinde ise bitki çeşitliliği ve sayısı azalmaktadır. Dünya bitki örtüsünün şekillenmesinde de yer şekillerinin etkisi de çok önemli bir yer tutup, dağların sıralanışı, yükseltileri, bakı gibi faktörler bitki çeşitliliğini ve sayısını etkilemektedir. Bakı yönünden güneye bakan kısımlarda bitki yetişmeye uygun sıcaklık ve nem miktarı oluşurken, kuzey taraflarda bu ortam sağlanamamıştır. Dünya bitki örtüsünü oluşturan toprağın yapısı da önemli olup, toprağın besleyici değeri, tuzluluk oranı, su tutabilme kabiliyeti gibi faktörler bitki örtüsünün çeşitliliğin oluşmasında çok önemli yer tutar.
Son Güncelleme : 21.01.2024 09:51:15
Dünya Bitki Örtüsü ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Dünya Bitki Örtüsü Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Dünya Bitki Örtüsü"
Coğrafya dersinde dünya üzerinde bir çok bitki türünün olduğunu öğrendim. Ancak step bitki örtüsü benim oldukça dikkatimi çekti. Ülkemizde hemen hemen dünyadaki bütün bitki örtüsü türleri görünüyor. Ancak neden step bitki örtüsü türü ülkemizde görünmüyor? Bilgilendirmeniz için şimdiden teşekkürler.
Zeynep Kargın . 06.09.2018 12:37:52
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
Bozkır Bitki Örtüsü
Bozkır Bitki Örtüsü
Bozkır Bitki Örtüsü, Bozkır, kurak ve yarı kurak olan bölgelerde, ilkbahar yağmurları ile açıp yaz aylarında sararan sert çayır, ot ve çalılardan oluşan bitki örtüsüne denmektedir. Bozkır bitki örtüsü, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da...
Bölgelerin Bitki Örtüsü
Bölgelerin Bitki Örtüsü
Bölgelerin Bitki Örtüsü; Türkiye orta kuşakta yer alır. Türkiye Akdeniz ikliminin etki alanında olmasına rağmen konum ve yer şekillerinden kaynaklı olarak aynı zamanda karasal iklim ve Karadeniz ikliminide bünyesinde barındırır. Akdeniz iklimine batı...
Karadeniz Bitki Örtüsü
Karadeniz Bitki Örtüsü
Karadeniz Bitki Örtüsü, Karadeniz bölgesi ağırlıklı olarak her mevsimde yağışlı olmakla birlikte kıyı bölgelerinde gür ormanlar bulunmaktadır. Sıcaklık ve iklim şartları yönünden Karadeniz bitki örtüsü ormanlık alanların kıyı bölgelerden itibaren gör...
Maki Bitki Örtüsü
Maki Bitki Örtüsü
Maki Bitki Örtüsü: Genellikle Akdeniz bölgesinde bulunan geniş alanları kaplayan ağaççık halindeki bitkiye maki bitki örtüsü denir. Maki bitki örtüsü bodur ağaçlar ve çalılardan oluşur. Maki bitki türü orman yangınları sonucu veya insanların ormanı y...
Savan Bitki Örtüsü
Savan Bitki Örtüsü
Savan Bitki Örtüsü; Dünya üzerinde çoğunlukla tropikal bölgelerde görülen savan bitki örtüsü Orta Afrika ve Atlas Okyanusu kıyılarının iç bölgelerinde görülmektedir. Özellikle Madagaskar, Hindistan, Güney Amerika ve Afrika'nın iç bölgelerinde bu bitk...
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Bitki Örtüsü
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Bitki Örtüsü
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Bitki Örtüsü, Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan Güneydoğu Anadolu bölgesinin iklim özelliği genellikle yaz ayları oldukça sıcak ve kurak geçerken, kış ayları da çok soğuk olarak geçmektedir. Ancak Güneydoğu Anadolu bölgesi...
Doğu Anadolu Bölgesi Bitki Örtüsü
Doğu Anadolu Bölgesi Bitki Örtüsü
Doğu Anadolu Bölgesi bitki örtüsü, Doğu Anadolu Bölgesi bozkır adı verilen bu bitki örtüleri ile kaplı alanlardan oluşmak ile bölgenin yaklaşık sadece yüzde on kadarı ormanlardan oluşmaktadır. Bu bölgenin kuzeyi özellikle sarı çam olan iğne yapraklı ...
Tayga Bitki Örtüsü
Tayga Bitki Örtüsü
Tayga Bitki Örtüsü, dünya coğrafyası kapsamında kuzey yarım kürede tundra iklimine ait alanın güney kısmında oluşan bitki örtüsüdür. Her mevsim buz ile kaplı dünyanın en soğuk iklimine sahip tayga bitki örtüsü oldukça sert karasal iklimden ötürü dağ ...
Step Bitki Örtüsü
Step Bitki Örtüsü
Step bitki örtüsü; coğrafya dersinde gördüğümüz kadar tek düzene sahip değildir. Step iklimi genellikle bir geçiş iklimi olarak görülmektedir. Bu iklim çeşitleri arasında en ılıman olanı steptir. Genellikle karaların orta kısımlarında görülür. Orta A...
Orman Bitki Örtüsü
Orman Bitki Örtüsü
Orman bitki örtüsü: Özelikle Karadeniz bölgesinde hâkim olan bir bitki örtüsü olan ormanlar insanların yaşam kaynağıdır. Solunumun gerçekleşebilmesi, oksijenin oluşması veya temiz havanın oluşabilmesi için insanlığın ağaçlara ormanlara ihtiyacı vardı...
İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü
İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü
Sıcak iklim tipleri ve bitki örtüsü; iklimler genel olarak sıcak iklimler, ılıman iklimler ve soğuk iklimler şeklinde ayrılmıştır. Bu ayrıma göre de bitki örtüleri çeşitlenmiştir. İklim, bir bölgedeki hava şartlarının geniş bir zaman ve alan üzerinde...
Hindistan Bitki Örtüsü
Hindistan Bitki Örtüsü
Hindistan Bitki Örtüsü, Her bölgenin yağış aldığı miktara, deniz seviyesine olan uzaklık ve yapısına göre çok çeşitlilik göstermektedir. O nedenle her grubun kendine has özellikleri vardır.Hindistan bitki örtüsü gruplarıTropikal Yağmur Ormanlarından ...

 

Bozkır Bitki Örtüsü
Bölgelerin Bitki Örtüsü
Karadeniz Bitki Örtüsü
Maki Bitki Örtüsü
Savan Bitki Örtüsü
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Bitki Örtüsü
Doğu Anadolu Bölgesi Bitki Örtüsü
Tayga Bitki Örtüsü
Step Bitki Örtüsü
Orman Bitki Örtüsü
İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü
Hindistan Bitki Örtüsü
Garig Bitki Örtüsü
Tundra Bitki Örtüsü
Ekvatoral İklim Bitki Örtüsü
Bitki Örtüsü Çeşitleri
Ege Bölgesi Bitki Örtüsü
Çöl İklimi Bitki Örtüsü
Akdeniz Bitki Örtüsü
Kanada Bitki Örtüsü
İç Anadolu Bölgesi Bitki Örtüsü
Hollanda Bitki Örtüsü
Japonya Bitki Örtüsü
Bursanın Bitki Örtüsü
Avustralya Bitki Örtüsü
Azerbaycan Bitki Örtüsü
Dünya Bitki Örtüsü
Karasal İklim Bitki Örtüsü
İtalya Bitki Örtüsü
Tropikal İklimin Bitki Örtüsü
Popüler İçerik
Tundra Bitki Örtüsü
Tundra Bitki Örtüsü
Tundra bitki örtüsü, Kutup bozkırı olarak tanımlanan kutuplara yakın olan bölgelerde geniş alanlarla kaplı olan bitkilere verilen isimdir. Tundra ikli...
Garig Bitki Örtüsü
Garig Bitki Örtüsü
Garig Bitki Örtüsü; Bitkilerin gelişmesi ve büyümesi için uygun sıcaklık, su, besin maddesi, mineraller, vitaminlere ihtiyaç duyarlar. Her bitki kendi...
Ekvatoral İklim Bitki Örtüsü
Ekvatoral İklim Bitki Örtüsü
Ekvatoral İklim Bitki Örtüsü, ekvatoral iklim ekvator çevresinde 0-10 derece enlemleri arasında görülmektedir. Ekvatoral iklim, Amazon ve Kango havzal...
Bitki Örtüsü Çeşitleri
Bitki Örtüsü Çeşitleri
Bitki örtüsü çeşitleri; Dünya üzerinde yayılmış olan birçok değişik bitki örtüsü çeşitleri vardır. Bu bitki örtüleri Dünya'nın farklı farklı yerlerind...
Ege Bölgesi Bitki Örtüsü
Ege Bölgesi Bitki Örtüsü
Ege Bölgesi Bitki Örtüsü, iklim yeryüzündeki bitki türleri ve bitki topluluklarının karakteri ile yayılış alanlarını belirleyen en önemli ekolojik fak...
Çöl İklimi Bitki Örtüsü
Çöl İklimi Bitki Örtüsü
Çöl iklimi bitki örtüsü: Çöl iklimi adından da anlaşılacağı üzere aşırı derecede sıcak olan yerlerde gözlemlenen bir iklim çeşididir. Çöl ikliminde ko...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Bozkır Bitki Örtüsü
Bölgelerin Bitki Örtüsü
Karadeniz Bitki Örtüsü
Maki Bitki Örtüsü
Savan Bitki Örtüsü
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024