Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama

Popüler İçerikler

Bozkır Bitki Örtüsü

Bozkır Bitki Örtüsü,  Bozkır, kurak ve yarı kurak olan bölgelerde, ilkbahar yağmurları ile açıp yaz aylarında sararan sert çayır, ot ve çalılardan oluşan bitki örtüsüne denmektedir. Bozkır bitki örtüsü, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da en sık görülen bitki örtüsüdür. Yapılan araştırmalara göre İç Anadolu ve E...

Bölgelerin Bitki Örtüsü

Bölgelerin Bitki Örtüsü; Türkiye orta kuşakta yer alır. Türkiye Akdeniz ikliminin etki alanında olmasına rağmen konum ve yer şekillerinden kaynaklı olarak aynı zamanda karasal iklim ve Karadeniz ikliminide bünyesinde barındırır. Akdeniz iklimine batı ve güney kıyılarında rastlanır. Yazlar bu iklimde kurak ve sıcak kışlar ise ılık geçmektedir...

Karadeniz Bitki Örtüsü

Karadeniz Bitki Örtüsü, Karadeniz bölgesi ağırlıklı olarak her mevsimde yağışlı olmakla birlikte kıyı bölgelerinde gür ormanlar bulunmaktadır. Sıcaklık ve iklim şartları yönünden Karadeniz bitki örtüsü ormanlık alanların kıyı bölgelerden itibaren görülmesi üzerinde etkili olmuştur. Ancak insanların yaşam alanlarının kıyı bölgeler olması...

Maki Bitki Örtüsü

Maki Bitki Örtüsü: Genellikle Akdeniz bölgesinde bulunan geniş alanları kaplayan ağaççık halindeki bitkiye maki bitki örtüsü denir. Maki bitki örtüsü bodur ağaçlar ve çalılardan oluşur. Maki bitki türü orman yangınları sonucu veya insanların ormanı yok etmesi sonucun da oluşur. Yangınlar sonrasında diğer bitkilerin çıkmasına izin vermeden ye...

Savan Bitki Örtüsü

Savan Bitki Örtüsü; Dünya üzerinde çoğunlukla tropikal bölgelerde görülen savan bitki örtüsü Orta Afrika ve Atlas Okyanusu kıyılarının iç bölgelerinde görülmektedir. Özellikle Madagaskar, Hindistan, Güney Amerika ve Afrika'nın iç bölgelerinde bu bitki örtüsü oldukça fazla görülmektedir. Savan bitki örtüsünün görüldüğü bölgelerde savan...

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Bitki Örtüsü

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Bitki Örtüsü, Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan Güneydoğu Anadolu bölgesinin iklim özelliği genellikle yaz ayları oldukça sıcak ve kurak geçerken, kış ayları da çok soğuk olarak geçmektedir. Ancak Güneydoğu Anadolu bölgesinin batı bölümünde Akdeniz bölgesinin iklim etkisi de görülmektedir. Güneydoğu Anadolu bölges...

Doğu Anadolu Bölgesi Bitki Örtüsü

Doğu Anadolu Bölgesi bitki örtüsü, Doğu Anadolu Bölgesi bozkır adı verilen bu bitki örtüleri ile kaplı alanlardan oluşmak ile bölgenin yaklaşık sadece yüzde on kadarı ormanlardan oluşmaktadır. Bu bölgenin kuzeyi özellikle sarı çam olan iğne yapraklı ormanlar ile oluşmaktadır. Diğer bölgelerinde ise ormanlar meşe ağaçları topluluğu şeklinde k...

Tayga Bitki Örtüsü

Tayga Bitki Örtüsü, dünya coğrafyası kapsamında kuzey yarım kürede tundra iklimine ait alanın güney kısmında oluşan bitki örtüsüdür. Her mevsim buz ile kaplı dünyanın en soğuk iklimine sahip tayga bitki örtüsü oldukça sert karasal iklimden ötürü dağ alanları ormanla kaplıdır. Yaz ve kış mevsimi arasında fazla sıcaklık farkı vardı...

Step Bitki Örtüsü

Step bitki örtüsü; coğrafya dersinde gördüğümüz kadar tek düzene sahip değildir. Step iklimi genellikle bir geçiş iklimi olarak görülmektedir. Bu iklim çeşitleri arasında en ılıman olanı steptir. Genellikle karaların orta kısımlarında görülür. Orta Asya'da ve Anadolu'da görülen step iklimi ülkemizde dört mevsimin yaşandığı bir yapıda da kend...

Orman Bitki Örtüsü

Orman bitki örtüsü: Özelikle Karadeniz bölgesinde hâkim olan bir bitki örtüsü olan ormanlar insanların yaşam kaynağıdır. Solunumun gerçekleşebilmesi, oksijenin oluşması veya temiz havanın oluşabilmesi için insanlığın ağaçlara ormanlara ihtiyacı vardır. Çünkü ağaçlar olmadan atmosferde temiz hava bulunmaz. Atmosferde temiz havanın olmaması da...

İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü

Sıcak iklim tipleri ve bitki örtüsü;  iklimler genel olarak sıcak iklimler, ılıman iklimler ve soğuk iklimler şeklinde ayrılmıştır. Bu ayrıma göre de bitki örtüleri çeşitlenmiştir. İklim, bir bölgedeki hava şartlarının geniş bir zaman ve alan üzerinde devamlı aynı olması ile meydana gelmiştir. İklim bilimini inceleyen bilim dalı klimato...

Hindistan Bitki Örtüsü

Hindistan Bitki Örtüsü, Her bölgenin yağış aldığı miktara, deniz seviyesine olan uzaklık ve yapısına göre çok çeşitlilik göstermektedir. O nedenle her grubun kendine has özellikleri vardır.Hindistan bitki örtüsü gruplarıTropikal Yağmur Ormanlarından Oluşan Hindistan Bitki Örtüsü:

Garig Bitki Örtüsü

Garig Bitki Örtüsü; Bitkilerin gelişmesi ve büyümesi için uygun sıcaklık, su, besin maddesi, mineraller, vitaminlere ihtiyaç duyarlar. Her bitki kendisine özgü topraklarda, uygun sıcaklıklarda, uygun yağış tiplerine göre yerlerde yetişir. Bu gibi nedenlerden dolayı bitki türlerinde, bitki örtülerinde farklılıklar meydana gelir. En yaygın bit...

Tundra Bitki Örtüsü

Tundra bitki örtüsü, Kutup bozkırı olarak tanımlanan kutuplara yakın olan bölgelerde geniş alanlarla kaplı olan bitkilere verilen isimdir. Tundra iklimi içerisinde on ay buzlanma görülürken; yaz mevsiminin oldukça kısa olduğu gözlenmektedir. Bu bölümde göl, akarsular, bataklıklar oldukça yaygın olarak bulunurken; kutup çevresinde bulunan ağa...

Ekvatoral İklim Bitki Örtüsü

Ekvatoral İklim Bitki Örtüsü, Ekvatoral iklim Ekvator çevresinde 0-10 derece enlemleri arasında görülmektedir. Ekvatoral iklim, Amazon ve Kango havzalarında, Gine körfezi kıyılarında, Endonezya ve Malezya kıyılarında etkili olan bir iklim tipidir. Ekvatoral iklimde yıllık sıcaklık ortalaması 25 derecenin üzerindedir. Ekvatoral iklimde y...

Bitki Örtüsü Çeşitleri

Bitki örtüsü çeşitleri; Dünya üzerinde yayılmış olan birçok değişik bitki örtüsü çeşitleri vardır. Bu bitki örtüleri Dünya'nın farklı farklı yerlerinde görülmektedir. Bunun sebebi ise Dünya'daki yerlerin hepsinin farklı iklimlere sahip olmasıdır. Ayrıca bunların yanında yağış, sıcaklık, yer şekillerinin dizilişi, toprak ve biyotik faktörler ...

Ege Bölgesi Bitki Örtüsü

Ege Bölgesi Bitki Örtüsü, iklim yeryüzündeki bitki türleri ve bitki topluluklarının karakteri ile yayılış alanlarını belirleyen en önemli ekolojik faktördür. Bulunulan bölgenin sıcaklık, yağış, nem, yağış, rüzgâr gibi iklim elemanlarının bir araya gelmesi ve bunların ortak etkileşimi sonucu bitki örtüsü meydana gelir. Ülkemizin en önemli böl...

Çöl İklimi Bitki Örtüsü

Çöl iklimi bitki örtüsü: Çöl iklimi adından da anlaşılacağı üzere aşırı derecede sıcak olan yerlerde gözlemlenen bir iklim çeşididir. Çöl ikliminde kolay kolay yağış gözlemlenmez. Sıcak iklimler içeresinde yer alan çöl ikliminde yağmur, kar, dolu gibi yağışlar meydana gelmez. Çöl iklimi gündüzleri özellikle de öğle vakitlerinde aşırı dereced...

Akdeniz Bitki Örtüsü

Akdeniz Bitki Örtüsü; Ülkemizde Ekvatoral kuşakta yer alması nedeniyle birçok bitki türünü bulundurmaktadır. Akdeniz bölgesinin doğal bitki örtüsü yaz ayları ve sıcaklıktan dolayı kurak olarak geçirmektedir. Akdeniz bitki örtüsü incelendiğinde ormanlık alanların çoğunluğu çalılıklar halindedir. Bununla birlikte iç kesimlere doğru geld...

Kanada Bitki Örtüsü

Kanada Bitki Örtüsü, Kanada Kuzey Amerika sınırlarının yaklaşık %41'ini içinde bulunduran güneyinde ABD, kuzey batıda Alaska eyaleti, kuzeyinde kuzey buz denizi, kuzey doğusunda Greeenland ile komşu olan ve doğu batı istikameti boyunca Atlantik okyanusundan Pasifik okyanusuna kadar geniş bir alana sahip ülkedir. Kanada2nın batısında dağlık o...

İç Anadolu Bölgesi Bitki Örtüsü

İç Anadolu Bölgesi Bitki Örtüsü, bozkırdır. Bu bozkırlar eskiden bölgede geniş yer kapladığı bilinen ormanların yok olmasıyla ortaya çıkmıştır. İç Anadolu Bölgesi Türkiye'nin orman bakımından en yoksul bölgesidir. Bölgeyi kuşatan dağların alçak kesimlerinde meşe, yüksek kesimlerinde ise çam bulunur. Bitki örtüsü Tuz Gölü çevresinde cılız ve ...

Hollanda Bitki Örtüsü

Hollanda bitki örtüsü, Yaz ayları ılık bir hava özelliği bulunmaktadır. Kışları ise bu ılık hava kendini serin bir özellik taşıyan havaya bırakmaktadır. Atlantik tipi nemli bir özellik taşıyan bu ülkede rüzgârlarda görülmektedir. Bunun yanı sıra sık sık yağışlar görülmektedir. Yağışlar yüksek değişkenlikler gösterme özelliği taşır. Holl...

Japonya Bitki Örtüsü

Japonya bitki örtüsü  ülkenin kuzey ve buna yönünde çok fazla enlem barındırması, çetin yeryüzü şekilleri ve dört bir yanını saran okyanustan esen rüzgârlar ve akıntılar dikkate alındığında yer yer farklılık gösterebilir. Japonya bitki örtüsü  en güneyde yer alan Honshu adasından en büyük ada parçası olan Hokkaido ...

Bursanın Bitki Örtüsü

Bursa'nın bitki örtüsü, Türkiye toprakları içerisinde yer alan Bursa'nın yüzde 40'ını dağlar oluşturmaktadır. Bu bölümde bulunan dağlar doğu batı yönünde sıralı halde bulunur. Samanlı Dağ, Mudanya Dağ, Katarlı Dağ, Karadağ, Uludağ Bursa'nın en büyük dağları içerisinde yer alır. Bursa'da bulunan en büyük Dağı'nın yükseltisi 2543 metre ile Ulu...

Avustralya Bitki Örtüsü

Avustralya Bitki Örtüsü, Kıtanın coğrafi yapısına göre bitki örtüsü değişkenlikler gösterir. İç kesimlerde çöle yakın bir coğrafi yapı mevcut olduğundan orman ağaçları bulunmaz bunun yerine fundalıklar mevcuttur. Fundalıkların yanında otlak alanlar genele hakimdir. Kıyılara doğru yağışların artmasıyla çalılıklar artık yerini orman ağaçl...

Azerbaycan Bitki Örtüsü

Azerbaycan bitki örtüsü, Bölgelere göre farklılık göstermektedir. Bu farkların nedenleri yüz ölçümü, deniz etkisi ve buna bağlı iklim çeşitliliği ile yükselti olarak sıralanabilir. Toprak tipleri ve demografik özelliklerin bitki örtüsü ile doğrudan bir bağlantısı yoktur.İklim ile Azerbaycan bitki örtüsü özellikleri nel...

Dünya Bitki Örtüsü

Dünya Bitki Örtüsü, yeryüzü kara ve sularla kaplı olup, birçok bitki örtüsü ile kaplı bir atmosferdir. Yeryüzünde birden çok bitki türü olup, bunların iklim ve toprak şartlarına bağlı olarak gruplanıp bitki örtüsünü oluşturmaktadır. Dünya bitki örtüsü Ekvatordan kutuplara doğru nem, iklim, sıcaklık gibi hava şartlarına göre geniş bir dağılım...

Karasal İklim Bitki Örtüsü

Karasal iklim bitki örtüsü; Karasal iklim denince akla ilk gelen kışları dondurucu soğuk yazları ise serin bir yaz mevsim gelir. Karasal iklim bitki örtüsü kısaca yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve kar yağışlı olan iklime verilen addır. Türkiye'de karasal iklim bitki örtüsüne sahip olan bölge ise Doğu Anadolu bölgesi, İç Ana...

İtalya Bitki Örtüsü

İtalya Bitki Örtüsü, Bir ülkenin bitki örtüsü o ülkenin iklimi, yüz ölçümü, yükseltisi, tarım ve hayvancılığıda etki eder. Bu nedenle bir ülkenin bitki örtüsüne bakarken o ülkenin bu özelliklerini iyi bilmek gerekir. İtalya Akdeniz bölgesinde bulduğunu için çoğunlukla Akdeniz bölgesinin iklimini ve bitki örtüsünü taşır. İtalya bitki örtüs...

Tropikal İklimin Bitki Örtüsü

Tropikal İklimin Bitki Örtüsü, tropikal iklim savan iklimi olarak da anılmaktadır. Tropikal iklim Ekvator kuşağı ile çöl kuşağı arasında yer alan bir geçiş iklimi özelliğine sahiptir. Tropikal iklimin senelik sıcaklık ortalaması genel olarak yirmi derece civarında olmaktadır. Sıcaklık asla yirmi derecenin altına düşmemektedir. Sıcaklık tropi...

Afrika Bitki Örtüsü

Afrika Bitki Örtüsü, Afrika kıtası Ekvator geçmesi sebebi ile kuzey ve güney Afrika olmak üzere ikiye ayrılır ve bundan dolayı da farklı iklim özelliklerine bağlı olarak Afrika bitki örtüsü de çeşitlilik gösterir. Afrika'da iklim kuşakları dağılım bakımından eşittir. Sıcak iklim bölgesinin kuzey ve güneyinde tropikal, subtropikal ve ılı...

Coğrafya Bitki Örtüsü

Coğrafya Bitki Örtüsü, bitki örtüsü iklim çeşitlerinden meydana gelmiş olan bitki topluluklarıdır. Coğrafya bitki örtüsü, doğa şartlarının birbirine benzediği yerlerde benzerlik göstermektedir. Örneğin kutup bölgesinde yer alan iki farklı yerde bitki örtüleri aynı olabilmektedir. Kanada ve Rusya'da tayga bitki örtüsünün görülmesi ya da Antal...

Marmara Bölgesi Bitki Örtüsü

Marmara Bölgesi Bitki Örtüsü: Marmara Bölgesi Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden biridir. Yüzölçümü 67.000 kilometrekaredir. Balkan Yarımadasıyla Anadolu arasında köprü görevi yaparak Asya ve Avrupa'yı birbirine bağladığı söylenebilir. Marmara bölgesinin bitki örtüsünü incelemek için, öncelikle iklim özelliklerini gözden geçirmek gerekir. Çün...

Erzurum Bitki Örtüsü

Erzurum bitki örtüsü; Türkiye'nin neredeyse en soğuk ve en yüksekte bulunan bir şehri olarak genellikle bozkırdır. Burada neredeyse kış ayları dahil neredeyse yılın bir kısmı tamamen karla kaplı bir şekilde geçmektedir. Gerek bulunduğu konumdan dolayı gerek iklim şartlarından dolayı kar neredeyse Erzurum için oldukça alışılmış bir yağış olar...

Okyanusal İklim Bitki Örtüsü

Okyanusal İklim Bitki Örtüsü, dünya üzerinde coğrafi konum itibariyle 30-60 derece enlemleri arasında yer alan okyanus alanlarının kara kesimlere yakın bölümünde görülen bir bitki örtüsü türüdür. Bu iklime ve bitki örtüsüne sahip okyanusal bölgelerde yaz mevsimi aşırı sıcaklıkta olmamakla birlikte kışlar ise aşırı soğuk geçmez. Senelik ...

Psödomaki Bitki Örtüsü

Psödomaki Bitki Örtüsü (Yalancı Maki); Maki bitki örtüsü Akdeniz ikliminin hâkim olduğu bölgelerde bulunur. Maki bitki örtüsünde bulunan bitkiler Akdeniz ikliminde kış ayları ılık olduğu için yaprak dökemezler. Yani her mevsim yeşil renklidirler. Psödomaki bitki örtüsü ise maki bitki örtüsüne benzerdir ve yalancı maki olarak bilinen nemcil ç...

Muson İklimi Bitki Örtüsü

Muson iklimi bitki örtüsü bu bitki örtüsü türü kışın yapraklarını dökme özelliğe sahiptir. İklimin yaşandığı bölge geniş yapraklı ağaçlarda oluşmaktadır. Muson ikliminin hâkim olduğu ormanlarda en fazla görülmekte olan ağaç türü ise tik ağacıdır. Bu iklim tropikal iklim bitki örtüsü ile hemen hemen aynı özelliklere sahiptir. Sürekli ola...

Çanakkale Bitki Örtüsü

Çanakkale bitki örtüsü, bölge bölge farklılık gösterebilir. Fakat yukseltinin az olması ve deniz etkisinden oldukça açık bir coğrafi bölgede bulunması sebebiyle genel bitki örtüsü görmek mümkündür.Yaygın olarak görülen bitkiler: Ege ve Marmara denizlerinde toprakları bulunan Çanakkale'de hâkim olan bitki örtüsü kıs...

Rize Bitki Örtüsü

Rize Bitki Örtüsü, Rize, yeşilin bütün tonlarının görüldüğü edeyse toprağın görülmediği yerdir. Coğrafi yapının ve iklimin etkisinin bitki örtüsüne büyük ölçüde etkisi vardır. Dağların kıyaya paralel uzanması ve hemen yükselerek ortalama üç bin metreye kadar ulaşması yağışlı havanın art bölgelere geçişini engeller. Bunun sonucunda da yı...

Samsun Bitki Örtüsü

Samsun bitki örtüsü, belirli yükseltiye sahip olan Samsun plato ve dağlardan oluşan şehirdir. Doğu ve batı doğrultusunda iki dağ arasında bulunan Samsun'un güneyinde Canik Dağları, Batı bölümünde ise Çangal dağları bulunur. Samsun'da bulunan en yüksek dağın 2062 metre yükseklikte Akdağ olduğu belirtilmektedir. Geniş platoları içerisinde bulu...

Ankaranın Doğal Bitki Örtüsü

Ankaranın Doğal Bitki Örtüsü, Türkiye'de İç Anadolu bölgesinde yer alan Ankara bozkır bitki örtüsüne sahiptir. Ağaçların yetişmesine olanak veremeyecek kadar kurak alanlarda yağışın az olmasından kaynaklanan dikenli, az yapraklı ot topluluğuna bozkır veya step denir. Bozkırları oluşturan birkaç bitki türü vardır. Bunlar: İnce yapılı kısa boy...

Trabzon Bitki Örtüsü

Trabzon bitki örtüsü: Karadeniz bölgesinde yer alan Trabzon ilinin bitki örtüsü ormandır. Çünkü Trabzon ili çok yağış alan bir kuşak arasında yer alır. Düzenli olarak yağış bırakan Trabzon ilinin yıllık yağış miktarı diğer illere oranla daha yüksektir. Trabzon ilinde yazları ılık ve yağmur yağışlı kışları ise soğuk fakat yağmur ya da kar yağ...

Doğal Bitki Örtüsü

Doğal Bitki Örtüsü, Herhangi bir yerde doğal olarak yetişen ve büyüyen bitkilerin oluşturduğu bitki gruplarına doğal bitki örtüsü denilmektedir. Çayır, orman, maki, bozkır ve benzeri gibi oluşan bitki gruplarına doğal bitki örtüsü ismini almaktadır. Herhangi bir bölgede yetişen bitkiler o çevrenin doğal koşullarına uyum sağlayıp o bölgede ge...

Sivas Bitki Örtüsü

Sivas bitki örtüsü, Sivas İç Anadolu bölgesinde yer alan bir ilimizdir. Sivas iline hâkim olan bitki örtüsü karasal iklimdir. Karasal iklim genel olarak doğu, güneydoğu ve iç Anadolu'yu kapsayarak buralara hâkim olmaktadır. Karasal iklimin görüldüğü yerlerde ise genel olarak iklim şartları ağır geçmektedir. Çünkü karasal iklimin tipik özelli...

Denizli Bitki Örtüsü

Denizli bitki örtüsü, ülkemiz toprakları içerisinde yer alan Denizli şehri Ege Bölgesi'nde yer almaktadır. Geniş nüfus varlığı bulunan Denizli ilinin coğrafi iklimi çeşitlilik göstermektedir. Denizli coğrafi konumu sebebiyle 3 iklimin özelliklerini taşır. Denizli ovaları, dağları, gölleri, akar suları, yaylaları bulunan geniş yapıya sahiptir...

Antalya Bitki Örtüsü

Antalya Bitki Örtüsü, Akdeniz havzasının iklimi altında kalan Antalya bitki örtüsü birçok bitki türü yetiştirilmektedir. Antalya bitki örtüsü incelenmesi halinde koy ve kıyı bölgelerde 550-650 metre yükseklikte kalan bölgelerde aşırı yaz kuraklığı görülmesine rağmen kışın bu yüksekliklerde maki görülmektedir.Antalya bitki ört...

İzmir Bitki Örtüsü

İzmir bitki örtüsü, Ege bölgesinin içerisinde yer alan İzmir'de Akdeniz iklimi görülmektedir. Akdeniz ikliminin tipik özellikleri ise yazları sıcak ve kurak kışların ise ılık ve yağmur yağışlı olmasıdır. Akdeniz ikliminin görüldüğü İzmir ilinin birçok faktörü bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de sıcaklıktır. Hem Akdeniz ikliminin görülmesi...

Çölün Bitki Örtüsü

Çölün Bitki Örtüsü, Çöl yüksek sıcaklığın görülmesi nedeniyle toprak yapısında yüksek sıcaklıktan dolayı mineral ve enzim oldukça azdır. Bu nedenle çölün bitki örtüsü oldukça az niteliktedir. Çöl bitkileri çoğunlukla Büyük Sahra, Orta Doğu, Afrika, Patagonya, Karum ve Gobi bölgesinde görülmektedir. Çölün bitki örtüsü incelendiğinde 40...

Türkiye Bitki Örtüsü

Türkiye Bitki Örtüsü, Ülkemiz Ekvator kuşağında yer alması nedeniyle bir ucundan bir ucuna farklı iklim türleri görülmektedir. Türkiye bitki örtüsü incelendiğinde iklim tipindeki farklılıklardan kaynaklı olarak birçok bitki türü aynı coğrafya da görülmektedir. Türkiye bitki örtüsü içerisinde bozkır, orman, çayır ve maki gibi bitki türleri ye...

İstanbulun Bitki Örtüsü

İstanbulun bitki örtüsü dağılım ve çeşitlilik bakımından oldukça zengindir. Bunun nedeni iklim ve yağış koşullarının elverişli olması ile Büyükşehir Belediyesinin park ve bahçeler konusunda yaptığı çalışmalardır.İstanbulun bitki örtüsünedaha çok Anadolu yakasında rastlanır. Kurtköy ve Tuzla arasında kıyı...

Bitki Örtüsü

Bitki Örtüsü; Doğal olarak yetişen bitkilerin oluşturduğu topluluktur. İnsanların ve diğer canlı varlıkların hayatında önemi fazladır. Orman bitki örtüsü, bozkır bitki örtüsü, çayır bitki örtüsü, maki bitki örtüsü gibi. Dünya'da sadece bir bölgede bulunan bitki türlerine 'endemik bitki' adı verilir. Türkiye'de endemik bitki sayısı oldukça fa...

Bitki Koruma Örtüsü

Bitki Koruma Örtüsü: İnsanlar bin bir emek vererek diktikleri bitkilerini kışın yaşanan zor hava koşullarından korumak için bitkilerinin üzerine örtü kullanarak koruma kurtarma yoluna giderler. Bitki örtüsünü daha çok seracılıkla uğraşan kişiler tarafından kullanılır. Seracılar ürünlerini kışın; kar, don, soğuk, çiğ, kırağı gibi hava ko...

 

Bozkır Bitki Örtüsü
Bölgelerin Bitki Örtüsü
Karadeniz Bitki Örtüsü
Maki Bitki Örtüsü
Savan Bitki Örtüsü
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Bitki Örtüsü
Doğu Anadolu Bölgesi Bitki Örtüsü
Tayga Bitki Örtüsü
Step Bitki Örtüsü
Orman Bitki Örtüsü
İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü
Hindistan Bitki Örtüsü
Garig Bitki Örtüsü
Tundra Bitki Örtüsü
Ekvatoral İklim Bitki Örtüsü
Bitki Örtüsü Çeşitleri
Ege Bölgesi Bitki Örtüsü
Çöl İklimi Bitki Örtüsü
Akdeniz Bitki Örtüsü
Kanada Bitki Örtüsü
İç Anadolu Bölgesi Bitki Örtüsü
Hollanda Bitki Örtüsü
Japonya Bitki Örtüsü
Bursanın Bitki Örtüsü
Avustralya Bitki Örtüsü
Azerbaycan Bitki Örtüsü
Dünya Bitki Örtüsü
Karasal İklim Bitki Örtüsü
İtalya Bitki Örtüsü
Tropikal İklimin Bitki Örtüsü
Popüler İçerik
Bozkır Bitki Örtüsü
Bozkır Bitki Örtüsü
Bozkır Bitki Örtüsü, Bozkır, kurak ve yarı kurak olan bölgelerde, ilkbahar yağmurları ile açıp yaz aylarında sararan sert çayır, ot ve çalılardan oluş...
Bölgelerin Bitki Örtüsü
Bölgelerin Bitki Örtüsü
Bölgelerin Bitki Örtüsü; Türkiye orta kuşakta yer alır. Türkiye Akdeniz ikliminin etki alanında olmasına rağmen konum ve yer şekillerinden kaynaklı ol...
Karadeniz Bitki Örtüsü
Karadeniz Bitki Örtüsü
Karadeniz Bitki Örtüsü, Karadeniz bölgesi ağırlıklı olarak her mevsimde yağışlı olmakla birlikte kıyı bölgelerinde gür ormanlar bulunmaktadır. Sıcaklı...
Maki Bitki Örtüsü
Maki Bitki Örtüsü
Maki Bitki Örtüsü: Genellikle Akdeniz bölgesinde bulunan geniş alanları kaplayan ağaççık halindeki bitkiye maki bitki örtüsü denir. Maki bitki örtüsü ...
Savan Bitki Örtüsü
Savan Bitki Örtüsü
Savan Bitki Örtüsü; Dünya üzerinde çoğunlukla tropikal bölgelerde görülen savan bitki örtüsü Orta Afrika ve Atlas Okyanusu kıyılarının iç bölgelerinde...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Bozkır Bitki Örtüsü
Bölgelerin Bitki Örtüsü
Karadeniz Bitki Örtüsü
Maki Bitki Örtüsü
Savan Bitki Örtüsü
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024